onsdag 1 juni 2016

Kärnkraftsbrand i St Petersburg

Kärnanläggning i Ryssland brann

Publicerad 

Ryska kärnforskningsinstitutet i Sosnovij Bor har drabbats av en brand, rapporterar ryska medier. Den nu släckta branden ska dock inte ha lett till några farliga strålningsnivåer.
”Det finns inget hot mot befolkningen”, säger ryska myndigheter i ett uttalande.


En brand bröt ut på taket hos kärnforskningsinstitutet i ryska Sosnovyj Bor i tisdags, enligt ryska nyhetsbyrån Interfax som på kvällen rapporterade att branden släckts. Den ska ha utbrutit efter lunch lokal tid och personal ska ha tvingats lämna institutet.
Ingen ska däremot ha skadats vid händelsen och branden ska inte ha spridit sig till själva kärnkraftsverket i Sosnovyj Bor som ligger åtskilt. Branden ska ha börjat i samband med reparationsarbeten på taket, enligt lokala myndigheter.

Ingen strålningsrisk efter branden

Tester har visat att det inte ska ha funnits någon strålningsrisk, enligt den ryska motsvarigheten till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
”Det finns inget hot mot befolkningen”, säger myndighetens Leningrad-avdelning i ett uttalande, enligt ryska nyhetsbyrån RIA.
Anläggningen ligger ungefär tio mil från den finska gränsen, vid Finska viken och finska medier har uppmärksammat händelsen.

lördag 21 maj 2016

Fosterskadorna i Irak värre än i Hiroshima

Depleted uranium

Fosterskadorna i Irak värre än i Hiroshima

Iraqi Birth Defects Worse than Hiroshima

(warning: graphic images)
The United States may be finished dropping bombs on Iraq, but Iraqi bodies will be dealing with the consequences for generations to come in the form of birth defects, mysterious illnesses and skyrocketing cancer rates.
https://raniakhalek.com/2013/03/20/u-s-turns-a-blind-eye-to-iraqi-birth-defects-worse-than-hiroshima/

fredag 6 maj 2016

Novozybkovs offer

chernobil

På tröskeln till 30-årsdagen av olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl, har den lagstiftande församlingen i Leningrad göras till statsduman ett lagförslag enligt vilket förteckningen över de personer som har rätt till social trygghet i Tjernobyl, kan förlängas. Tanken är att ge rätt att utse pensions överlevande medlemmar av militära familjer som tjänstgjort i speciella riskheter.
I särskild riskgrupp omfattar direkta deltagare underjordiska kärnvapenprov och tester i atmosfären, de direkta deltagarna i avveckling av strålningsolyckor kärntekniska anläggningar övervattensfartyg och ubåtar och andra militära installationer, och så vidare. D. (N. en av de väpnade styrkorna i förordningen av December 27, 1991 № 2123-i «om förlängning av lagen om RSFSR" på socialt skydd för medborgare som utsätts för strålning som en följd av Tjernobylkatastrofen katastrofen~~POS=HEADCOMP "för medborgarna i enheterna i de särskilda risker").
Om det godkänns, ändringen rätt till pension den efterlevande har funktionshindrade föräldrar militärer av andelarna i de särskilda risker, deras makar på att nå sin hustru 50 år, och hennes make 55 år eller före uppkomsten av funktionshinder, och så vidare .. Dessa personer kommer att kunna räkna med ytterligare pensionsförmåner oberoende av plats och beroende på hur mycket tid har gått sedan död familjeförsörjare.

Konferensen, som hölls på presscentret i "National News Service," ordförande för allryska Union of Public föreningar "unionen" Tjernobyl "Ryssland" Vyacheslav Grishin sade att unionen har för avsikt att öka fördelarna för funktionshindrade personer, undanröja följderna av katastrofen. Han noterade att de som fått en funktionsnedsättning sedan 2001, delades in i olika grupper. "Så, 17,5 thous. Rub. får 6000 funktionshindrade -. Det är helt sängliggande eller handikappade personer med funktionshinder. Detta är den första gruppen. Den andra gruppen - .. Om 7500 rubel, den tredje - ca 3500 rubel ", - .. Grishin sagt. Han tillade att av 250 tusen. Förvaltare, redan mer än 45 tusen. Människor har dött

fredag 29 april 2016

Virus i kärnkraftsverkets datorer
På kärnkraftverket i tyska Gundremmingen har man hittat flera virus i ett datorsystem, rapporterar Reuters.

Enligt verkets ägare RWE är datorerna ifråga frånkopplade från nätet, och virusen ska inte ha utsatt verksamheten för några risker.


Den skadliga koden hittades i ett datorsystem som kör mjukvara för datavisualisering och används till utrustningen som är till för att flytta på kärnbränslet. Bland virusen som hittats finns W32.Ramnit och Conficker.

Det förstnämnda är en mask som kopierar sig själv mellan ihopkopplade enheter, och låter angripare utföra fjärrstyrda attacker på Windows-datorer.

Conficker är en annan mask som började spridas redan 2008 och vid ett tillfälle var det mest spridda viruset någonsin. Även det gör det möjligt att fjärrstyra infekterade datorer över nätet.

Efter en genomgång hittade personalen ytterligare 18 infekterade usb-enheter runt om i kraftverket. Men ingen av dessa ska ha varit inkopplade i viktiga system.


Den tyska it-säkerhetsmyndigheten, BSI, har inlett en utredning av händelsen, och RWE själva säger att de kommer att satsa på stärkt it-säkerhet efter incidienten.

onsdag 27 april 2016

När tar de slut...

Kärnkraft aldrig säker

INSÄNDARE Ingen kärnkraft i världen är säker, en olycka kan hända när som helst – ett mänskligt fel, terror, krig, naturkatastrofer, kan orsaka den värsta olycka.
Hur kan det vara möjligt, att tillåta ett avfall livsfarligt i 100 000 år? 4 000 generationer mätt i människoliv, framåt i tiden ska leva med avfallet. Jämför med att de äldsta spåren av människor i Norrbotten är 10 600 år gamla, så ungefär 400 generationer människoliv har levt här. Ett enkelt liv i naturen på ”stenåldersvis” den allra längsta tiden.
30 år sedan kärnkrafts­olyckan i Tjernobyl, vi minns en reaktor exploderar paniken spreds med vinden västerut, nedfallet som kontaminerade allt.
Stora områden ödelagda, en ny sarkofag byggs nu som skydd. När tar kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl slut?
Fem år sedan kärnkrafts­olyckan i Fukushima, vi minns tre härdsmältor, radioaktiv jord lagras tillfälligt i miljontals svarta plastsäckar, miljoner ton radioaktivt vatten lagras tillfälligt i tankar. När tar kärnkraftskatastrofen i Fukushima slut?
60 år sedan kärnkrafts­olyckan i fabriken Mayak på Uralbergens sluttning. En tank med hett radioaktivt avfall exploderar, tiotusentals kvadratkilometer land förgiftas, byar och städer försvinner. Vi minns inte kärnkraftsolyckan i Mayak, olyckan hemlighölls i mer än trettio år.
Trots upprepade olyckor upparbetas det fortfarande utbränt kärnbränsle i Mayak. Blir till plutonium till ryska kärnvapen och till kärnbränsle bland annat i Finland och Sverige.
På andra sidan Bottenvikens vatten i Pyhäjoki ska det byggas ett kärnkraftverk, ryska Rosatom räddar Finlands energibehov med fördelaktiga lån, reaktor och bygge. Udden Hanhikivi är redan skövlad och är nu en starkt bevakad byggarbetsplats.
Det livsfarliga avfallet ska ligga på udden i 50 år minst, oklart var det sedan ska slutförvaras. Fennovoima saknar byggnadstillstånd och andra viktiga beslut.
Vi vill rädda Bottenvikens vatten, vår luft och vår jord för ett fortsatt kärnkraftsfritt Bottenviken.
Lena Lagerstam
 
nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
 
Morjärv

NSD 27 april 2016

lördag 23 april 2016

Alla vet att kärnkraften kan ersättas!

http://www.etc.se/klimat/hela-energibranschen-vet-att-karnkraften-kan-ersattas-sa-vad-ar-problemet


Hela energibranschen vet att kärnkraften kan ersättas. Så vad är problemet?

Svensk kärnkraftslobby slåss för sitt liv. Samtidigt vet alla att kärnkraften idag är olönsam och att nybyggen är orimligt dyra med de säkerhetskrav som ställs idag. Och hela energibranschen vet att kärnkraften skulle kunna ersättas på bara några år och göra Sverige till ett föredöme med 100 procent förnybart. Men ”marknaden” kommer inte att kunna lösa det, skriver Johan Ehrenberg.

På konferens den 13 april arrangerad av landets största lobbytidning för bevarad kärnkraft, Dagens Industri, talade energiminister Ibrahim Baylan på morgonen. Han fick frågor om det där beslutet att Sveriges energi ska vara 100 procent förnybar om några årtionden. Han försvarade sig då med att kärnkraften mycket väl kan vara med i en 100 procent förnybar politik. Ja, även ny kärnkraft kan få byggas.

Publiken på Grand Hotell drog en suck av lättnad.
Eller också en suck av trötthet.

För regeringens energipolitik börjar bli en parodi på sig själv.
1985 beslutade regeringen Palme och Feldt att kärnkraften skulle vara avvecklad 2010.
2016 kan inte Ibrahim Baylan ge vettigt besked i frågan.
Vad är det egentligen som händer?

Svensk kärnkraftslobby slåss för sitt liv. Alla vet att kärnkraften idag är olönsam och att nybyggen är orimligt dyra med de säkerhetskrav som ställs idag. Fukushima blev spiken i kistan. Men det betyder inte att bolagen inte vill köra så länge de kan. Krav på skattesänkning, krav på ”effekt-ersättning”, krav på minskad avsättning till fonder för nedmontering ... Utspel på utspel kommer att komma för att få köra lite till. Myter om att kärnkraft skulle vara CO2-neutralt eller driftsäkert kommer spridas i olika kampanjer.

Det är som ett döende stort djur. De brölar som värst precis när det inser slutet.

Men kärnkraften har ingen straffskatt. Tvärtom betalar man för låg ersättning för sin nedläggning (cirka 2 öre per kWh fattas). Vattenkraften har samma skattebörda som kärnkraft och är ändå lönsam.
Kärnkraften framställs som det enda ”säkra” för att svenska folket ska få el på vintern. Sol och vind är för ojämn produktion. Men kärnkraftens säkerhet stämmer inte. Får man fel – även ett litet – i ett verk försvinner 1 000 MW från elnätet och eftersom fel i kärnkraftverk ofta innebär säkerhetsstopp i andra då de är lika i sin uppbyggnad riskerar vi stor elbrist om vi bygger leveransen på kärnkraft. Och den har ju skapat problem förr. Inget kärnkraftverk går fullt, stopp är vanliga. Om vi ska prata säker eleffekt är det mycket dyrare och svårare att säkra halva landets elproduktion byggd på kärnkraft, än att säkra de timmarna då vinden står still i hela landet och till havs. (Vilket är i princip aldrig).

Svensk politiks verkliga utmaning är att lista ut hur man ska säkra elleveranser om kärnkraften måste snabbstoppas. Inte hur man ska balansera bioenergi, sol, vatten och vind.
Men går det att stänga av kärnkraften på, säg fem år?
Javisst.
Idag producerar Sverige 159 TWh och exporterar 22 TWh. Redan där ersätts en stor del av kärnkraften. Det är enkelt att bygga ut dagens 16,5 TWh vindel till det dubbla. Och solen kan i Sverige snabbt stå för 10 TWh. Utöver det behöver bioenergi byggas ut och även vattenkraften kan ge mer. För att balansera finns också den norska vattenkraften med sina stora vattenmagasin som reserv. Att energieffektivisera bostäder och industri kommer spara bort två kärnkraftverk.

Hela energibranschen vet att kärnkraften kan ersättas enligt ovan. Så vad är problemet?
Bilden man målar upp är effektbrist, alltså att vi kalla vindstilla nätter blir utan elvärme.

Men det där är oseriösa scenarier. I själva verket kommer brist uppstå kanske 700 timmar per år och det handlar då om en total brist på kanske 1-2 TWh som inte kan importeras från Statkraft eller pressas ur svensk vattenkraft.

Att skaffa säkerhetsanläggningar för att klara de timmarna är inget tekniskt problem. Man kan pumpa upp vatten till vattenmagasinen när vinden ger mest, lagra i vätgas och batteri när solen ger mest eller snabbstarta biokraftverk de riktigt kalla dagarna.

Kostnaden för det här är försumbar, vi talar om några extra ören per kWh och eftersom förnybar vind och sol kommer pressa elpriserna ytterligare så är det ingen verklig kostnad för landet.
Då har vi större problem med att exportera el när det blåser som bäst eller när sommarsolen ger mest. Då behöver vi fler ledningar till kontinenten för export.

Så vad handlar debatten om? Om vi bortser från de där kärnkraftsägarna som vill köra på och försöker få skattebetalarna att stå för den dyra produktionen.
Egentligen är hela frågan enkel.
Debatten är: vem ska betala för att upprätthålla effekten när systemet behöver extra stöd?
Lösningen är lika enkel.
Det absolut enklaste är att vi betalar gemensamt, att staten, kanske via sitt bolag Vattenfall, tar på sig effektvakten.

Genom att vi gemensamt betalar slipper olika energislag och olika bolag stå mot varandra i en ständig käbbeldebatt som egentligen handlar om att man vill gynna de egna produktionsanläggningarna.
Kärnkraften kan avvecklas och Sverige bli ett föredöme med 100 procent förnybart på några år.
Men ”marknaden” kommer inte att kunna lösa det.
Det är dags att sluta prata om de gamla marknadsmodellerna och lösa problemet en gång för alla med staten som ansvarig.


Johan Ehrenberg i ETC

måndag 18 april 2016

Leukemi och cancer nära kärnkraftsverk

https://miningawareness.wordpress.com/2016/04/17/leukemia-near-a-german-nuclear-reactor-chromosome-studies-and-environmental-radioactivity-provide-evidence-of-population-exposure/


Leukemi Nära en tysk kärnkraftverk: kromosomstudier och miljö Radioaktivitet bevisa befolkningens exponering


taggar
Kruemmel kärnkraftverket byggdes av tyska Siemens, och drivs av svenska staten ägda Vattenfall . (Environmental Health Perspectives (EHP) är en USA: s regering publikation). 0,09 mSv är 1/11 av den årliga (icke-medicinska) strålning 1 mSv godkänts av ICRP, och 1 / 3rd det belopp som godkänts av US EPA. Som en punkt av jämförelse kan nämnas att 103 Bq / kg Cs 137 återfinns i gräset är 1/12 mängden Cs 137 tillåts i US mat; 1/6 600 Bq / kg tillåts i tysk-europeiska livsmedel och 1 / 10th tillåtna beloppet inom själva Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland. Det är knappt över den totala strålning (100 Bq / kg) tillåts i livsmedel i Japan. Detta gör det inte säkert. Den amerikanska National Academy of Sciences break even-inflationen rapport fortsätter att konstatera att det inte finns någon säker dos av joniserande strålning. Ökad dos ökar risken. Även ett spår (skott) av joniserande strålning kan leda till en mutation, som om felaktigt repar kan leda till cancer eller andra sjukdomar, inklusive ärftliga sådana. Leukemi i närheten av en tysk kokande vatten kärnkraftverk: Bevis på befolkningens exponering av kromosomstudier och radioaktivitet i miljön , genom Inge Schmitz-Feuerhake et. al. Environmental Health Perspectives - Vol 105, Supplement 6 * December 1997 Original finns här:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9467072 Det ser ut som den tyska regeringen bör stämma svenska prop. ägda Vattenfall och tyska E.On. som är ägare av denna kärnkraftverk, och inte vice inte det tyska folket ska stämma för att det är deras miljö och skatter på spel. Alla dessa företag skördat fördelar från Nazityskland (se längst ned i det här blogginlägget) och uppenbarligen aldrig haft adekvat ansvarig. 
Leukemi Kromosomer Schmitz-Feuerhake et. al. EHP v. 105 December 97, s. 1Leukemi Kromosomer Schmitz-Feuerhake et. al. EHP v. 105 December 97, s. 2

Leukemi Kromosomer Schmitz-Feuerhake et. al. EHP v. 105 December 97, s. 3

Leukemi Kromosomer Schmitz-Feuerhake et. al. EHP v. 105 December 97, s. 4
Leukemi Kromosomer Schmitz-Feuerhake et. al. EHP v. 105 December 97, s. 5
Leukemi Kromosomer Schmitz-Feuerhake et. al. EHP v. 105 December 97, s. 5

Den Elbmarsch leukemi kluster: är det konceptuella begränsningar i att kontrollera immission från kärnkraftsanläggningar i Tyskland? , Av Schmitz-Feuerhake I Dieckmann H, Hoffmann W, Lengfelder E, Pflugbeil S, Stevenson AF. Arch Environ Contam Toxicol. 2005 november; 49 (4): 589-600.Epub 2005 Juli 27. 
Sammanfattning 
Den barnleukemi kluster i närheten av de tyska kärnkraftanläggningar i Geesthacht är unik i sin rumsliga och tidsmässiga koncentration. Efter en kraftig ökning av fall 1990, fortsätter klustret för att visa en betydande ökning fram till idag. Tidiga undersökningar av blodprover från en avslappnad urval av invånarna visade en ökning av dicentric kromosomer i lymfocyter, vilket indikerar exponering överstiger dosgränserna. Analyser av immissionsnormer data visade flera oväntade leveranser av fissions- och aktiveringsprodukter i miljön men lämnade ingen förklaring till källan. På grund av den observerade spridning av dicentric kromosomer i celler, idén om ett bidrag från tätt joniserande sändarna var övertygande. Rutinen program, dock inte omfattar alfastrålare. Dessa mättes i specifika studier som visade förorening med transurana nuklider. Som framgår av denna undersökning, rutinövervakning miljö program stöder förekomsten av en olyckshändelse nära Geesthacht i september 1986. Hittills kunde fastställas varken orsak eller hela scenariot av verksamheten release. Den pågående diskussionen belyser begränsningar i immission-styrningskoncept, som till övervägande del är baserad på gammastrålning övervakning. PMID: 16075358 [PubMed - indexerad för MEDLINE]
 "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16075358 (min kursivering).
Transurana isotoper och 90Sr i vinden damm i närheten av två kärnkraftsanläggningar i norra Tyskland .Hälsa Phys. 2003 May; 84 (5): 599-607. av Schmitz-Feuerhake I1, Mietelski JW, GACA P. Attic damm valdes som testmedium för att söka efter spår av konstgjorda ben söker alfa- och betastrålare. Proverna togs från 5 hus i samhället av Elbmarsch belägen vid floden Elbe, i anslutning till kärnkraftverket Krümmel och kärnforskning centrum Geesthacht . Fem hus i andra regioner i norra Tyskland togs som en kontroll. 238Pu, (239.240) Pu, 241Am och 244Cm mättes genom alfa spektrometri efter kemisk separation. Dessutom var 241Pu mättes genom vätskescintillationsspektrometri, och klyvningsprodukt 90Sr mättes i en separat undersökning. Alla nuklider utom 244Cm visade aktiviteter över detektionsgränsen i Elbmarsch prover och en förhöjd medelkoncentration jämfört med kontrollgruppen. Man kan dra slutsatsen från aktivitetsförhållande 241Am / (239.240) Pu att Elbmarsch föroreningen inte kan förklaras av bakgrundsnivåerna av transurana nuklider som härrör från vapen nedfall. Den härledda frisättning av alfastrålare antas ha bidragit till induktion av en leukemikluster hos barn, som observerades i Elbmarsch mellan 1990 och 1996 ".Http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12747479
( min kursivering).
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) är ett svenskt gruvbolag. . Företaget bryter malm i Kiruna och Malmberget i norra Sverige "https://en.wikipedia.org/wiki/LKAB I upptakten till och under andra världskriget, var LKAB järn gruvbolag tydligen halv svenska statligt ägda;Vattenfall vattenkraft föreskrivs tydligen energi för järnvägstransporter och säkert andra aspekter av järnmalmsbrytning. I " postindustriella landskap ärr" (2014, Palgrave Macmillan) Anna Storm påpekar att sälja järnmalm till Tyskland under andra världskriget " förde betydande intäkter till staten ". Som vi har nyligen diskuterat, E.On. länge ägda Degussa, som var inblandad i den nazistiska kärnkraftsindustrin och smältning stulna guld. Det kan fortfarande ha en viss indirekt ägande av Degussa. Siemens gynnades också från nazisternas politik. Det är där en stor del av den saknade naziguld skulle vara - den vinst som dessa företag gjort under kriget, däribland svenska staten.
Sverige levererade 40 procent av Tysklands totala järntillförsel i 1939 och 1940 , men andelen sjönk till 25 procent under krigsåren som Tyskland utnyttjade resurser i det ockuperade Europa. Sverige exporterade 10 miljoner ton järnmalm till Tyskland 1939, och i 1943 exporten fortfarande uppgick 9,5 miljoner ton. brittiska experter under och efter kriget var övertygade om att Sveriges tillhandahållande av järnmalm var den mest värdefulla av alla bidrag neutrala länder till den tyska krigsinsatsen. Inte bara var mängden järnmalm viktig, men den höga kvaliteten på malmen gjort ståltillverkning mer effektiv , och användningen av svenska fartyg för transport lättade leveransproblem för Tyskland " http://1997-2001.state.gov/www /regions/eur/rpt_9806_ng_sweden.pdf
Kiruna (LKAB) och Gällivare (AGM) var samtidigt tills den svenska staten förvärvade hälften av LKAB delade och förbehöll sig rätten att senare köpa resten. Snart LKAB tog också kontroll av gruvdriften i Gällivare. "Http://wiki.epfl.ch/linusgodet/basic
Siemens (vid den tiden: Siemens-Schuckertwerke) anställda några kvalificerad arbetskraft bland deporterade människor i förintelselägren.Företaget ägde en fabrik i koncentrationslägret Auschwitz. [11] [12] ... Företaget levererade elektriska delar till nazisternas koncentrationsläger och dödsläger. Fabrikerna hade dåliga arbetsförhållanden, där undernäring och död var vanliga . Dessutom har stipendium visat att lägret fabriker skapades, springa, och levereras av SS, i samband med företagets tjänstemän, ibland höga tjänstemän "https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens
Förklarar Porjus Vattenkraften byggdes för att ge el för järnvägar att transportera järn: " La décision de construire la centrale en été pris sv 1910 au Riksdag4. Le men était d'alimenter la ligne de chemin de fer Malmbanan, utilisée pour le transport du fer produit dans les gruvor du nord de la Suède vers le port de Luleå du côté suédois ou Narvik du côté norvégien, ayant l'avantage d'être libre de glace toute l'année. La même année, la recente entreprise Kungliga Vattenfallstyrelsen (futur Vattenfall), qui venait d'achever la centrale hydroélectrique d'Olidan commença les

Barncancer nära kärnkraftverk

taggar
En annan deadline US NRC är över oss den 24 mars 2015
https://www.federalregister.gov/articles/2014/11/20/2014-27519/radiation-protection Följande artikel av Dr Ian Fairlie bör vara till hjälp för fråga om embryofetal exponering för strålning, bedömning dos, och mer. Dr Fairlie har en examen i strålningsbiologi och sina doktorandstudier berörda strålningsrisker av kärnbränsle upparbetning. [1] Hans forskning bidrog stänga Quebec kärnkraftverk. Hans 2014 artikel i samband med ett nedan diskuteras lagt till. Ursprungliga dokument här:http://www.ehjournal.net/content/8/1/43 Kommentar: barncancer nära kärnkraftverk Ian Fairlie © 2009 Fairlie; licenstagare BioMed Central Ltd s. 1Kommentar: barncancer nära kärnkraftverk Ian Fairlie © 2009 Fairlie; licenstagare BioMed Central Ltd, s. 2Kommentar: barncancer nära kärnkraftverk Ian Fairlie © 2009 Fairlie; licenstagare BioMed Central Ltd, s. 3Kommentar: barncancer nära kärnkraftverk Ian Fairlie © 2009 Fairlie; licenstagare BioMed Central Ltd, s. 4Kommentar: barncancer nära kärnkraftverk Ian Fairlie © 2009 Fairlie; licenstagare BioMed Central Ltd, s. 5Kommentar: barncancer nära kärnkraftverk Ian Fairlie © 2009 Fairlie; licenstagare BioMed Central Ltd, s. 6Kommentar: barncancer nära kärnkraftverk Ian Fairlie © 2009 Fairlie; licenstagare BioMed Central Ltd .. s. 7Kommentar: barncancer nära kärnkraftverk Ian Fairlie © 2009 Fairlie; licenstagare BioMed Central Ltd, s. 8Kommentar: barncancer nära kärnkraftverk Ian Fairlie © 2009 Fairlie; licenstagare BioMed Central Ltd, s. 9Kommentar: barncancer nära kärnkraftverk Ian Fairlie © 2009 Fairlie; licenstagare BioMed Central Ltd, s. 10Kommentar: barncancer nära kärnkraftverk Ian Fairlie © 2009 Fairlie; licenstagare BioMed Central Ltd, s. 11Kommentar: barncancer nära kärnkraftverk Ian Fairlie © 2009 Fairlie; licenstagare BioMed Central Ltd, s. 12
Observera att många kärnreaktorer göra "Batch utsläpp" av radionuklider i luften, och / eller vatten, flera gånger per år och inte bara när bränslet ändras. Det vill säga, vissa reaktorer läcker ständigt och några hålla tillbaka läckorna förrän någon av den kortlivade radionuklider har blivit mindre radioaktiva eller icke-radioaktiva. Sedan släpper de återstående längre och långlivade radionuklider samtidigt som "utflöde". Utspädning aktivt uppmuntras av den amerikanska NRC. Utspädning är meningslöst, eftersom mängden av radionuklider släpps är allt som räknas. Det är en utspädd och lura bedrägeri, som bara sänder strålningen medvind eller nedströms att vara någon annans problem.
Kol är det viktigaste för livet. Utan detta element, skulle livet som vi känner det inte existerar . ... Är kol det centrala elementet i föreningar som är nödvändiga för livet. Betydelsen av Carbon En förening som finns i huvudsak i levande ting är känd som en organisk förening. Organiska föreningar utgör de celler och andra strukturer av organismer och genomföra livsprocesser. Kol är det viktigaste elementet i organiska föreningar, så kol är nödvändigt för liv på jorden. " Http://www.ck12.org/book/CK-12-Biology-Concepts/section/1.9/
Tritium (/ trɪtiəm / eller / trɪʃiəm /; symbol T eller 3H, även känd som väte-3) är en radioaktiv isotop av väte . Kärnan av tritium (kallas ibland en triton) innehåller en proton och två neutroner, ... sönderfaller till helium-3 genom betasönderfall ... och det släpper 18,6 keV energi i processen. "Http://en.wikipedia.org/wiki / Tritium Tritium binder med syre och bildar tritierat vatten, som är radioaktivt vatten .
Kol (C), väte (H), och vatten (H2O) är grunden för livet. Omvandling mellan grått och sievert (och i förlängningen mGy och mSv) : " För röntgen och gammastrålning den grå är numeriskt samma värde när den uttrycks som sievert (Sv), men för alfapartiklar ett grått motsvarar tjugo sievert på grund av strålningens viktningsfaktor som appliceras. "http://en.wikipedia.org/wiki/Gray_(unit)
Strålningsexponering Utvärdering. . "Skydd" är något av en missvisande Diagram av Doug Sim, CC-by-sa-3.0 via Wikipedia, min kursiveringgrafisk av Doug Sim, CC-BY-SA-3.0 (Min kursivering Original härifrån.Http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graphical_relationship_of_SI_radiation_dose_units.svg) Relaterat: http : //commons.wikimedia.org/wiki/File: Dose_quantities_and_units.png
Sammanfattning av ett dokument som nämns i Fairlie text: " Genomic skada hos barn av misstag utsätts för joniserande strålning: en genomgång av litteraturen . Fucic A, Brunborg G, Lasan R, Jezek D, Knudsen LE, Merlo DF.Mutat Res. 2008 Jan-Feb; 658 (1-2): 111-23. Epub 2007 November 12. Sammanfattning Under det senaste decenniet, vår kunskap om de mekanismer genom vilka barn svarar på exponering för fysikaliska och kemiska ämnen som finns i miljön, har ökat kraftigt. Resultaten av de senaste projekt och program som är inriktade på barns hälsa understryka en viss sårbarhet barn till genotoxiska ämnen. Miljöforskning på barn undersöker främst hälsoeffekterna av luftföroreningar medan effekterna från strålning förtjänar mer uppmärksamhet. De viktigaste källorna till kunskap om genomet skador på barn som utsätts för strålning finns studier som utförts efter kärnkraftsolycka Tjernobyl 1986. denna översyn presenterar och diskuterar uppgifter som samlats in från papper analyserar genom skador hos barn miljö utsätts för joniserande strålning. Sammantaget avslöjar bevis från de studier som genomförts efter Tjernobylolyckan, kärnvapenprov, miljöförstöring strålning och inomhus oavsiktlig förorening genomgående ökad kromosomavvikelser och mikrokärnor frekvens i utsatta än i referent barn.Framtida forskning inom detta område bör inriktas på studier som ger information om: (a) effekterna på barn orsakade av låga doser av strålning;(b) effekter på barn från kombinerad exponering för låga doser av strålning och kemiska medel från mat, vatten och luft; och (c) specifika effekter från exponering under tidig barndom (radioisotoper från vatten, radon i bostäder).Särskild hänsyn bör också tas till en möjlig påverkan av en radiokemisk miljö för utvecklingen av en adaptiv respons för genomskada. Interaktiva databaser bör utvecklas för att ge integrationen av cytogenetiska data, barncancerregisterdata och information om miljöförorening. Det övergripande målet är att införa snabba och effektiva förebyggande åtgärder, med hjälp av en bättre kunskap om de tidiga och fördröjda effekter på hälsan hos barn till följd av strålning. " Http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18155954 hela doc här: http://core.ac.uk/download/pdf/11699414.pdf
[1] Från Dr. Fairlie webbplats: Dr. Fairlie har en examen i strålningsbiologi från Barts Hospital i London och hans doktorandstudier vid Imperial College i London och (kort) Princeton University i USA gällde strålningsrisker av kärnbränsle upparbetning. Han arbetade tidigare som en tjänsteman på regleringen av strålningsrisker från kärnkraftverk.Från 2000 till 2004 var han chef för sekretariatet för den brittiska regeringens CERRIE kommitté för intern strålning sammanfattning av hans nya 2014 granskad artikel : http://www.ianfairlie.org/news/childhood-leukemias-near-nuclear-power-stations-new-article/