INSÄNDARE Ingen kärnkraft i världen är säker, en olycka kan hända när som helst – ett mänskligt fel, terror, krig, naturkatastrofer, kan orsaka den värsta olycka.
Hur kan det vara möjligt, att tillåta ett avfall livsfarligt i 100 000 år? 4 000 generationer mätt i människoliv, framåt i tiden ska leva med avfallet. Jämför med att de äldsta spåren av människor i Norrbotten är 10 600 år gamla, så ungefär 400 generationer människoliv har levt här. Ett enkelt liv i naturen på ”stenåldersvis” den allra längsta tiden.
30 år sedan kärnkrafts­olyckan i Tjernobyl, vi minns en reaktor exploderar paniken spreds med vinden västerut, nedfallet som kontaminerade allt.
Stora områden ödelagda, en ny sarkofag byggs nu som skydd. När tar kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl slut?
Fem år sedan kärnkrafts­olyckan i Fukushima, vi minns tre härdsmältor, radioaktiv jord lagras tillfälligt i miljontals svarta plastsäckar, miljoner ton radioaktivt vatten lagras tillfälligt i tankar. När tar kärnkraftskatastrofen i Fukushima slut?
60 år sedan kärnkrafts­olyckan i fabriken Mayak på Uralbergens sluttning. En tank med hett radioaktivt avfall exploderar, tiotusentals kvadratkilometer land förgiftas, byar och städer försvinner. Vi minns inte kärnkraftsolyckan i Mayak, olyckan hemlighölls i mer än trettio år.
Trots upprepade olyckor upparbetas det fortfarande utbränt kärnbränsle i Mayak. Blir till plutonium till ryska kärnvapen och till kärnbränsle bland annat i Finland och Sverige.
På andra sidan Bottenvikens vatten i Pyhäjoki ska det byggas ett kärnkraftverk, ryska Rosatom räddar Finlands energibehov med fördelaktiga lån, reaktor och bygge. Udden Hanhikivi är redan skövlad och är nu en starkt bevakad byggarbetsplats.
Det livsfarliga avfallet ska ligga på udden i 50 år minst, oklart var det sedan ska slutförvaras. Fennovoima saknar byggnadstillstånd och andra viktiga beslut.
Vi vill rädda Bottenvikens vatten, vår luft och vår jord för ett fortsatt kärnkraftsfritt Bottenviken.
Lena Lagerstam
 
nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
 
Morjärv

NSD 27 april 2016