måndag 6 mars 2017

Mörkas kärnkraftsolycka i Norge???

Jag vet inte vad jag ska tro om detta.
Har forskningsreaktorn i Halden, Norge drabbats av en explosion den 21 januari 2017? Med ett stort utsläpp av Jod 131 i luften som spridit sig över hela Europa? Och som där det råkat regna skapat för människor och djur livsfarligt radioaktiva så kallade hot spots. Se kartorna i youtubefilm 2 nedan.

Kan det verkligen vara sant att Sverige med flera länder - i linje med FN-organet IAEA (vars faktiska uppgift är att sprida kärnkraften så mycket som möjligt över jorden) - stängt alla sina offentliga monitorer så att ingen utomstående ska kunna få adekvat information?!


Det enda man kan se om man googlar är att reaktorn hade ett utsläpp av just Jod131 den 24 oktober 2016. Men efter lugnande rapporter om utsläppet har det varit absolut tyst. 


Är det verkligen möjligt att kärnkraftsverket i Halden nu har en pågående härdsmälta som myndigheterna tiger om?!


Skandal är i så fall en underdrift.


Media anklagas i inslagen nedan för att vilja tysta ner eländet. Det tror jag definitivt inte på. I dessa tider av fejk-news är åtminstone jag helt säker på att äkta media i så fall vet, ingenting vet eller är desinformerade. 


Jag kan inte avgöra trovärdigheten i nedanstående youtubefilmer men jag kan konstatera att det är samma speaker som talar. 


Absolut trovärdig är Nils Böhmer vid Bellona som berättar om den aktuella reaktorn och utsläppet i oktober 2016 här och på norska här. 

Bellona tycks emellertid inte ha någon information om en eventuell explosion i januari 2017.

Nils Böhmer uttrycker emellertid oro över säkerhetssystemen i Halden. I synnerhet för att man har upptäckt termperaturvariationer i reaktorkärlet som indikerar ökat neutronflöde i härden och därmed risk för vätgasbildning. 


Det var just vätgasbildning i reaktorhärden som ledde fram till explosioner i Fukushima i mars 2011. Att han inte nämner något om en eventuell explosion i Halden den 21 januari 2017 kan bero på att det ännu inte finns några klara bevis. 


Och nu slås alltså larm om att radioaktivt Jod 131 från Halden har spridits över hela Europa!


Jod 131 har en halveringstid på åtta dagar. Ämnet orsakar sköldkörtelcancer. Man kan skydda befolkningen genom att omgående ge jodtabletter som hindrar Jod 131 tränga in i och skada sköldkörteln. Att inte omgående slå larm om ett sådant utsläpp och se till att befolkningen får just jodtabletter är att medvetet och avsiktligt orsaka skada och död. 


Google-översatt text från engelska
Jod 131 meldown i Halden kärnreaktor i Norge som Media inte täcker
Europa


Ett utsläpp av jod 131 från Halden kärnreaktor bidrar till Europas kärnföroreningsproblem och strålningen kartläggning gömmer spikar av strålning från vyn. Bellona.org och NRPA försöker få insyn och ta itu med situationen på ett säkert sätt, men ägarna av toriumreaktor (IFE) gör en "TEPCO" "och skydda sina investeringar i stället för med tanke på medvind populationer i Norge, Sverige och Danmark.

IFE riskerar en väteexplosion (samma problem som hände i Fukushima kärnreaktor i mars 2011, nästan exakt sex år sedan) för att skydda deras PR bild och på grund av girighet. Jag förklara frågorna och här är länken till bevisen.

Den hemliga härdsmälta i Norge kliver in Fukushima fotspår! Jod 131 i Europa igen! #IAEA #UNSCEAR

Den hemliga härdsmälta i Norge kliver in Fukushima fotspår! Jod 131 i Europa igen! #IAEA #UNSCEAR

Jod 131 rapporterades i Europa i januari 2017 - fakta europeiska strålning avslöjade https://www.youtube.com/watch?v=o_30LrqgHqg&spfreload=10


måndag 6 februari 2017

Tomas Kåberger om Fukushima

Om läget i Fukushima nedan.

Professor Tomas Kåberger menar att detta är världens första "Kina syndrom".

Höga strålningsnivåer i Fukushima

De högsta strålningsnivåerna sedan kärnkraftsolyckan i Japan 2011 har uppmätts i det havererade kraftverket i Fukushima.
Ägarbolaget Tepco har analyserat bilder tagna med en robot inne i en av reaktorerna — längre in än man nått tidigare efter haveriet — och man har registrerat strålningsnivåer på 530 sievert per timme, vilket är flera gånger högre än vad som tidigare uppmätts.

De höga nivåerna innebär att den pågående undersökningen med robotkameror kan tvingas avbrytas eller försenas. Enligt Tepco läcker dock ingen strålning ut ur reaktorn.

Saneringen av kärnkraftverket har försvårats av de fortsatt höga strålningsnivåerna. I december uppskattade Japans regering de samlade kostnaderna för olyckan till 21 biljoner yen, motsvarande över 1.600 miljarder kronor, vilket var nästan dubbelt så mycket som tidigare beräkningar.

TT

Höga utsläpp i Fukushima...


Fukushima Daiichi Unit 2 Measures 530 Sieverts an hour but Units 1 and 3 Hotter Still

Japan, Nuclear, Radiation


TEPCO is reporting measuring radiation levels of 530 SIEVERTS AN HOUR (10 will kill you dead pretty quickly) and has discovered a 2-meter hole in the grating beneath the reactor pressure vessel (1 meter-square hole found in grating):

Radiation level at Fukushima reactor highest since 2011 disaster; grating hole found. The Mainichi, February 2, 2017, http://mainichi.jp/english/articles/20170202/p2g/00m/0dm/087000c

TOKYO (Kyodo) — The radiation level inside the containment vessel of the No. 2 reactor at the crippled Fukushima Daiichi nuclear complex stood at 530 sieverts per hour at a maximum, the highest since the 2011 disaster, the plant operator said Thursday.

Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. also announced that based on image analysis, a hole measuring 2 meters in diameter has been found on a metal grating beneath the pressure vessel inside the containment vessel and a portion of the grating was distorted.

…The hole could have been caused by nuclear fuel that penetrated the reactor vessel as it overheated and melted due to the loss of reactor cooling functions in the days after a powerful earthquake and tsunami on March 11, 2011 hit northeastern Japan.

According to the image analysis, about 1 square meter of the grating was missing.

…Images captured using a camera attached to a telescopic arm on Monday also showed part of the grating has gone. A further analysis of the images found a 2-meter hole in an area beyond the missing section on the structure.

A separate article published in The Asahi Shimbun notes that radiation levels in units 1 and 3 remain so high (higher than unit 2) that TEPCO is unable to investigate conditions in there:


MASANOBU HIGASHIYAMA (January 31, 2017) Images indicate bigger challenge for TEPCO at Fukushima plant. The Asahi Shimbun,http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201701310073.html

If confirmed, the first images of melted nuclear fuel at the Fukushima No. 1 nuclear plant show that Tokyo Electric Power Co. will have a much more difficult time decommissioning the battered facility.

The condition of what is believed to be melted fuel inside the No. 2 reactor at the plant appears far worse than previously thought.

…High radiation levels have prevented workers from entering the No. 2 reactor, as well as the No. 1 and No. 3 reactors at the plant.

If radiation levels are at 530 sieverts an hour inside unit 2, I wonder what conditions are like in the 1 and 3 reactors, which are described as even hotter?

I can tell you from watching the reactors on the webcams for 5 plus years that atmospheric emissions from unit 3 have never ceased (as illustrated below far right side of screenshot):

Feb 2, 2017 23:20
http://majiasblog.blogspot.fr/2017/02/fukushima-daiichi-unit-2-measures-530.html

onsdag 1 februari 2017

Härdsmälta i Fukushima läcker ut i grundvattnet...

“Unprecedented”: Fukushima reactor “far worse than previously thought” — “Melted fuel has come in contact with underground water” — Molten core appears spread over “extensive area” — Japan “will have a much more difficult time decommissioning” — Official: “It’s a very big turning point” (VIDEO)

Se artikeln här.


Asahi Shimbun, Jan 31, 2017: Images indicate bigger challenge for TEPCO at Fukushima plant… possible melted fuel is seen strewn on grating… Experts believe nuclear fuel melted the paint and components of equipment nearby and has hardened — If confirmed, the first images of melted nuclear fuel at the Fukushima No. 1 nuclear plant show that Tokyo Electric Power Co. will have a much more difficult time decommissioning the battered facility. The condition of what is believed to be melted fuel inside the No. 2 reactor at the plant appears far worse than previously thought… [I]mages showed black lumps scattered on a wire-mesh grating in the lower part of the containment vessel… This indicates that the fuel melted through bottom of the pressure vessel, spilled through the grating and fell on the floor of the containment vessel… The images could show only part of the melted fuel in the No. 2 reactor. And there is still no indication on how widespread the black lumps were strewn, their volume and state.

Mainichi Daily News, Jan 31, 2017: Footage points to difficulty in removing possible melted fuel at Fukushima plant — The footage released on Jan. 30 by [TEPCO] showing what could be melted fuel inside the No. 2 reactor… has highlighted the difficulty of salvaging the object, which is apparently stuck to footholds and other equipment at the facility… black and brown sediments — possible melted fuel — are stuck inside the reactor’s containment vessel over an extensive area. “If what was captured in the footage was melted fuel, that would provide a major step forward toward trying our hand at unprecedented decommissioning work,” said [TEPCO's] Yoshiyuki Ishizaki… there were 548 nuclear fuel rods totaling some 164 metric tons inside the No. 2 reactor… The melted fuel has since come in contact with underground water flowing from the mountain side, generating radioactively contaminated water every day…

Yomiuri Shimbun, Jan 31, 2017: “It’s a very big turning point,” Yuichi Okamura, a senior official at TEPCO’s Nuclear Power and Plant Siting Division, said at a press conference Monday. “We’ve obtained some valuable data toward work to extract melted nuclear fuel.”

Bloomberg, Jan 31, 2017: The unprecedented nature of the Fukushima disaster means that Tepco is pinning its efforts on technology not yet invented to get the melted fuel out of the reactors.


Related Posts
Japan Official: Fuel from Fukushima reactors is “melting down daily” — AP: No way of confirming melted fuel is at bottom of containment vessels — Tepco Adviser: “Schedule for decommissioning the plant is pure supposition” — The Economist: This is ‘Mission Impossible’ (VIDEO) February 8, 2015

söndag 29 januari 2017

Tjernobyl ska producera energi igen


Tjernobyl ska producera energi igen 

Trettioett år efter kärnkraftens värsta olycka ska Tjernobyl förse ukrainarna med ström igen. Denna gång kommer det dock att ske på ett betydligt säkrare sätt. 

26 januari 2017 av Babak Arvanaghi 

Lördagen den 26 april 1986 exploderade reaktor nummer fyra på kärnkraftverket Tjernobyl i den värsta katastrofen i kärnkraftens historia.

Trots de ohyggliga kosekvenserna fortsatte kraftverket att producera kärnkraftsenergi. Sovjet – och sedermera Ukraina – kunde inte undvara strömmen från verket.

Verket var i drift ända fram till år 2000, då det slutgiltigt stängdes. Nu ska det radioaktivt förorenade området emellertid alstra elektricitet igen – fast den här gången på ett mycket ofarligare sätt.
Ström till 750000 hushåll

Tretton internationella investerare med kinesiska och tyska solcellstillverkare i spetsen har planer på att omvandla den kraftigt förorenade marken kring verket till en gigantisk solcellspark.


Förra året täcktes reaktor nummer fyra av en jättelik sarkofag av stål och betong, för att stoppa den radioaktivitet som sipprar ut från verket.

Om allt går enligt planen ska solcellspanelerna generera två gigawatt energi. Det motsvarar strömmen från två kärnreaktorer eller tillräckligt med el för cirka 750000 hushåll.

Investerarna hoppas kunna använda de gamla ledningarna från verket, så att man enkelt och billigt kan distribuera solcellsströmmen till den ukrainska befolkningen.
Dubbelt så stort som Los Angeles

Det förorenade området kring staden Pripjat, där verket ligger, är ungefär dubbelt så stort som Los Angeles. I synnerhet de översta jordlagren är kontaminerade, och man bedömer att det inte kommer att gå att bedriva odling i området på flera hundra år.

Det är ännu oklart hur de hantverkare som ska sätta upp panelerna ska skyddas mot den radioaktiva strålningen.

tisdag 29 november 2016

Sarkofagen på plats...Metallhöljet är lika stort som sex fotbollsplaner. Bild: Yle / Susanna Sjöstedt
STINA SIRÉNHELSINGFORS

Metallkonstruktionen som ska skydda det havererade kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina skjuts på plats på tisdagen. Det är fråga om den största rörliga metallkonstruktionen i världen.

Skyddshöljet, den så kallade sarkofagen, ska skydda den havererade reaktor fyra, som exploderade för 30 år sedan.

Det enorma metallhöljet har byggts på plats och täcker en yta som är lika stor som sex fotbollsplaner. Det är 257 meter brett, 162 meter långt och 108 meter högt - det vill säga högre än Frihetsgudinnan utanför New York. Sarkofagen väger 36 000 ton.

Skyddshöljet har kostat över två miljarder att bygga och har fått bidrag från Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

Sarkofagen ska också utrustas med utrustning för att kontrollera strålning, luftkonditionering och brandsäkerhet. Det ska fungera i full skala i slutet av nästa år. Det är meningen att den ska hålla i 100 år.

Det är i år 30 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Natten till lördag den 26 april 1986 exploderade reaktor fyra i kärnkraftverket.

Många utsattes för radioaktivitet då man efter olyckan försökte kyla ner reaktorn och man trodde till en början att själva reaktorn var hel. Tio år senare hade ungefär 50 personer som deltog i arbetet dött på grund av strålningen.

I november 1986 byggdes en sarkofag i betong som skulle hindra att ytterligare radioaktivitet spreds i omgivningen. Den började i alla fall rosta efter några år och betongen började vittra sönder. Den har därför varit i behov av ständiga reparationer.

Här på EBRD:s sida kan du se hur sarkofagen skjuts på plats.
http://www.ebrd.com/news/video/timelapse-video-of-chernobyl-arch-sliding.html
http://www.ebrd.com/news/video/securing-chernobyl-drone-footage.html


TJERNOBYL 30 ÅR

Ögonvittnesskildringar från dem som var med vid reaktor 4 i Tjernobyl
Babusjka Masja flyttade tillbaka hem
Exakt 30 år sedan Tjernobylkatastrofen - många minnesceremonier
Bilder från Tjernobyl - trettio år senare
Natalia överlevde Tjernobyl men vännerna finns inte kvar